Adeverinta pentru concediu medical anul 2020


ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE…………………………………………   Nr. de înregistrare ………. data …………..         ADEVERINȚĂ   Prin prezenta se certifică că domnul/doamna ………………………………………………………………………………….., CNP …………………………, act de identitate […]

Citește articolul →